Misdienaars

Wat doet een misdienaar?
Een misdienaar assisteert de pastoor (of een andere voorganger)
Hij/zij helpt onder andere bij het klaarmaken van de tafel, ruimt de tafel
af, haalt het evangelieboek, loopt mee met kaarsen en staat bij het Communie-uitreiken met de Wijn.
Bij uitvaarten geeft hij het wierookvat aan of de kwast met wijwater.
Een misdienaar weet wat er op het altaar gebeurt en kan de vaste gebeden meebidden (dat leer je dus). 
 
Hoe word je misdienaar?
Eén keer per jaar (meestal in mei als je net je 1e Communie gedaan hebt) komt degene die de misdienaars begeleidt in groep 4 vragen of er kinderen zijn die misdienaar willen worden. Als je dat wilt, noteert zij je naam en telefoonnummer en neemt contact op met je ouders om te horen of zij er ook achter staan. Voor de vakantie komen we één keer bij elkaar om te horen wat een misdienaar eigenlijk allemaal doet en om kennis te maken met elkaar. Na de vakantie begint het echte oefenen. We komen ongeveer 10 keer bij elkaar, vrijdagmiddag meteen na school, of als dat voor de meesten beter uitkomt, op woensdagmiddag. Het duurt meestal een uurtje. Na dat oefenen weet je genoeg om echt te gaan dienen.
Totdat je drie keer echt gediend hebt, heb je een soort proeftijd. Je kunt dan gewoon stoppen als je het niet zo leuk vindt als je dacht.
 
Hoe vaak mag je dienen?
Ongeveer één keer in de maand,op zaterdagavond om 19.00 uur of zondagmorgen om 9.30 uur in de
Jozefkerk. Soms is dat een woord- en communieviering. Tijdens de gezinsmis dienen alleen misdienaars die géén lid zijn van het kinderkoor.
Ongeveer één keer in de 2 maanden in “Munnekeweij” op donderdagavond om 19.00 uur. Er is een aparte lijst voor misdienaars die zich daar voor opgegeven hebben.
 
Ongeveer één keer in de 2 maanden bij uitvaarten. Ook daar is een aparte lijst voor. Als je aan de beurt bent, word je een dag van tevoren gebeld om te vragen of je wilt en kunt. Als een uitvaart onder schooltijd is, wordt er ’s morgens ook nog naar school gebeld, je leerkracht helpt het je dan herinneren. Als je ouders en/of de leerkracht het niet zo’n goed idee vinden als je onder schooltijd dient, kun je dat invullen op het formulier dat je krijgt als je misdienaar wordt.
 
Als je (in het begin) helemaal geen uitvaart wilt dienen, kun je dat ook invullen. (Sommige ouders denken dat hun kinderen nog te jong zijn om een uitvaart te dienen. De praktijk leert dat dat erg meevalt. De kinderen kunnen meestal goed zelf aangeven of ze dat willen.)
 
Ongeveer één keer in de tijd dat je misdienaar bent bij een huwelijk of jubileum. Als je aan de beurt bent wordt je daar thuis voor gebeld en de school wordt gebeld als het onder schooltijd is.
 
Wie kan misdienaar worden?
Als je in groep 5,6,7 of 8 zit, kun je misdienaar worden, je moet dan wel
gedoopt zijn en je moet je 1e Communie gedaan hebben. Als dat níet zo is en je wilt toch erg graag dan moet je dat even laten weten dan kunnen we daar vast wel een oplossing voor vinden. Wil je misdienaar worden en je kunt bijvoorbeeld nooit op donderdagavond dan hoeft dat geen probleem te zijn. Ook dat kun je aangeven op het formulier dat je krijgt. Vroeger konden alleen jongens misdienaar worden, nu is dat niet meer zo. Er willen zelfs meestal meer meisjes dan jongens.
Wij vinden het het leukste als er net zoveel jongens als meisjes misdienaar zijn.
 
Blijf je misdienaar als je van de basisschool afgaat?
Nee, na groep 8 word je acoliet. Acolieten dienen ook op zaterdagavond 19.00 uur of op zondag om 9.30 uur maar zij dienen niet meer in Munnekeweij en niet meer bij uitvaarten, huwelijken of jubilea. Er is een vaste groep misdienaars/acolieten voor het dienen van latijnse missen.
 
Weet je nu alles wat er te weten valt over misdienaars?
Vast niet! Maar vragen staat vrij.
Als je iets wilt weten, kun je altijd bellen naar het secretariaat van de St. Jozefkerk