St.Victor

Kostersgroep Victor
Deze groep is ontstaan nadat de vaste koster met pensioen is gegaan, de groep bestaat thans uit 5 vrijwilligers.
Eén voor doordeweeks [ Rouw en Trouw en dopen] en 4 voor het weekend. De kosters zorgen voor het klaarzetten van alle benodigheden tijdens vieringen en diensten en houden toezicht op de gang van zaken tijdens de vieringen
De taken zijn onderling verdeeld.