Kostersgroep

 

Wij zoeken helpende handen voor het BIT
(Breed Inzetbaar Team)
 
Wij kunnen veel maar soms hebben wij een paar extra handen nodig.
Bij een aantal vieringen waarbij veel mensen worden verwacht, worden
er extra stoelen neergezet. En soms is er behoefte aan andere hand- en spandiensten.
En juist bij dit werk missen wij een paar handen,
Kunt U af en toe een uurtje missen meldt U dan aan voor ons team.
Het is geen zwaar werk maar wel noodzakelijk.
Er hebben zich al een aantal mensen aangemeld maar wij kunnen
altijd een paar mensen extra gebruiken.
 
U kunt zich aanmelden bij Peter van der Ploeg
Tel 0252-376948 of mail peterp1@orange.nl.