Herenkoor St.Caecilia

Herenkoor St. Caecilia

Herenkoor St. Caecilia is al sinds mensenheugenis een trouwe muzikale steunpilaar bij de vieringen in de St.Victorkerk.Generaties lang verzorgde het koor de vaste en wisselende Gregoriaanse gezangen in de zondagse Hoogmis.De geschiedenis van het koor is te achterhalen tot het jaar 1842. In 2017 hopen we ons 175-jarig bestaan te vieren.Het koor put uit een omvangrijk repertoire van veelal meerstemmige Latijnse en Nederlandse gezangen,maar we slaan ook nieuwe wegen in. Zo worden de laatste tijd meerstemmige Engelse hymnsingestudeerd en ten gehore gebracht.

Sint Caecilia is de patrones van de kerkmuziek en van muzikanten en koren. Deze heilige leefde in het begin van de derde eeuw in Rome en stierf de marteldood in het jaar 230. Zij wordt dikwijls afgebeeld terwijl zij het orgel bespeelt. Haar feestdag is 22 november.


                

Thuisbasis van het koor is de St.Victorkerk, meer specifiek de koorzolder, waar zich ook het orgel bevindt, het uit 1856 stammende Vollebregtorgel, bekend om zijn mooie klankkleur. Het koor zingt zo’n twintig keer per jaar in een weekendviering, meestal in de St. Victor, maar soms ook in de St. Jozef. Daarnaast is St. Caeciliabeschikbaar om te zingen in huwelijksmissen en uitvaarten, desgewenst met Latijnse gezangen.

Eind 2015 telt het herenkoor 23 zangers, 13 tenoren en 10 bassen. Dirigent is Francesco Selhorst; organist is Arie Geerlings. Elke donderdagavond is er repetitie van 19.30 tot 21.30 u., onderbroken door een ruime koffiepauze in de keuken van de pastorie. In juli en augustus zijn er geen repetities.

                                                       

In januari wordt de jaarvergadering gehouden en in september bij het begin van het nieuwe zangseizoen een contactavond. Rond Pinksteren gaan de leden een dagje uit en vragen dan hun echtgenotes mee.

De koorleden zijn zich ervan bewust dat zij in een lange zangtraditie staan en willen deze traditie doorgevenaan een volgende generatie. Hebt u interesse en wilt u uw stem laten horen? Neem contact op met een van de bestuursleden of kom de sfeer proeven tijdens een repetitie op donderdagavond. 

Het bestuur bestaat uit:  Ruud van Hal (voorzitter), tel. 0252 375896                                                                                                                                                                                      Fred Groot (secretaris), tel. 0252 217338; fjgroot@telfort.nl                                                                                                      Bert Volkerijk (penningmeester)  0252 372014