Gemengd koor Sancta Maria

Gemengd koor Sancta Maria www.gksm.nl

Sinds april 2015 is René Nieuwint, www.nieuwint.nl, onze dirigent en muzikaal leider van het Leids Kamer Orkest.
René heeft daarnaast ook de koren Odeon uit Noordwijkerhout en Puisque tout passe uit Haarlem onder zijn hoede. Hij heeft met zijn kennis en kunde, zijn enthousiasme en af en toe een vrolijke noot, vrijwel direct de juiste snaren weten aan te slaan bij zowel koor als het Leids Kamer Orkest.
Was de prima verlopen uitvoering van de Missa brevis in G van F. Schubert op Paasochtend 2015 voor alle partijen wellicht nog wat onwennig, de missa brevis in D dür KV 194 van W.A. Mozart op Kerstochtend in diezelfde st. Jozefkerk liet toen al een heel ander beeld zien. Sindsdien werd de samenwerking tussen hem, koor en orkest alleen maar beter. Daardoor konden we in korte tijd 2 maal de Messe solennelle van Ch. Gounod met groot orkest uit te voeren, nl. eenmaal op Kerstochtend 2016 in de St. Jozefkerk te Noordwijkerhout en een herhaling op 14 januari 2017 in de st. Matthias-kerk te Warmond.

Pasen 2017 en Gemengd Koor Santa Maria

Na de prachtige uitvoering op Kerstochtend in de st. Jozefkerk zijn GKSM en het Leids Kamerorkest alweer volop in voorbereiding voor het hoogfeest van Pasen. Op 16 april 2017, aanvang 10.00u. zal de zgn. “Spatzenmesse”, KV 220 van Mozart worden uitgevoerd. Deze missa brevis heeft een wat ingetogen feestelijk karakter, maar sluit goed aan bij de sfeer van de opstanding van Pasen. In de “Sanctus” is een aantal malen het tsjilpen van die Spatzen (mussen) te horen is. Ook het Halleluja van G.F. Händel zal niet ontbreken.

Voorbereiding Jubileumjaar 2018

Onder muzikale leiding van René zal het koor in de loop van het jaar ook een begin maken met de voorbereidingen voor het jubileumjaar 2018, ons 50-jarig bestaan. Dat dit uitbundig gevierd zal worden hoeft nauwelijks enige toelichting. Over het hoe en wat waarvan we u op de hoogte willen houden, volgt op een nader te bepalen tijdstip(pen) meer informatie.
Wij kunnen altijd nieuwe leden gebruiken, vooral tenoren en bassen. Bel voor informatie met voorzitter Wim Jansen, 06-18305730 of mail naar info@GKSM.nl


Korte historie:
Het Gemengd Koor Sancta Maria is in 1968 ontstaan in de kapel van het voormalig Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria en bestaat nu uit vijfenvijftig leden, afkomstig uit de hele Bollenstreek en daarbuiten. De geschiedenis van het koor kent talloze optredens en vele hoogtepunten w.o. een aantal radio- en televisieoptredens en het uitbrengen van twee langspeelplaten.


In 1990 verhuisde het koor naar de mooie, neogotische kapel van het voormalige Seminarie Warmond. Later werd de kapel onderdeel van 't Kloosterverzorgingshuis Mariengaerde/Marienweide en luisterde het koor één zondag per maand de hoogmis op. De hoogtijdagen werden verzorgd door koor en orkest.

In mei 2009 koos het koor opnieuw het vertrouwde Noordwijkerhout als thuisbasis maar nu in de St. Jozefkerk aan de Herenweg. Hier hebben we met het LKO al weer vele zeer gewaardeerde uitvoeringen gegeven.

Het GKSM Foto: G. Kooij

Repertoire:

Onder leiding van de overleden dirigent heeft ons koor een groot internationaal repertoire van kerkelijke en wereldlijke muziek opgebouwd. Het gaat om muziek van beroemde oude meesters als Bach, Mozart, Haydn, Bruckner en Brahms. Aangevuld met muziek van latere componisten. Tijdens de kerkelijke feesten van Pasen en Kerstmis of andere bijzondere gelegenheden wordt het koor begeleid door het Leids Kamer Orkest en dat 53 jaar geleden eveneens werd opgericht door Willem Jan van Geldre. Hierdoor krijgen deze hoogmissen steevast een extra feestelijk karakter. Leuke bijkomstigheid is dat ook het orkest met Ren� Nieuwint een prima relatie heeft opgebouwd.

Het koor:

Elke woensdagavond, behalve de (zomer)schoolvakanties, repeteert het koor in de St Jozefkerk van 20.00 uur tot 22.00uur. De repetities zijn vrij toegankelijk voor iedereen die wil komen luisteren of, beter nog, een keer wil komen meezingen.

Maandelijks wordt er een maandbrief uitgebracht waarin o.a. de repetitiedata en het programma voor de komende vieringen worden vermeld, aangevuld met informatie uit het bestuur en het wel en wee van de leden.

We hebben een hechte vereniging waar veel leden al zeer lang aan verbonden zijn.

Het bestuur:

van de vereniging bestaat thans uit 5 leden te weten:

De heer Wim Jansen voorzitter,

De heer Hansi Poerschke penningmeester,

Mevrouw Hannie Uphoff secretaris,

Mevrouw Nel van den Berg-Wessels, lid

De heer Hans ten Hoope, lid.

Contact:

heeft u belangstelling om meer weten over het koor of overweegt u lid te worden, dan bent u altijd welkom op een repetitieavond in de Jozefkerk. Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter, per email info@gksm.nl of 06-18305730.