Collectanten

Collectegroep Victor

De werkgroep collectanten St Victor bestaat uit de voorzitter (L.H.v.Wieringen), de Pastoor is ere voorzitter en 2 ereleden.

De collectegroep is opgericht 4 Nov 1936 als st Carolus Barromeus en bestaat momenteel uit 12 leden.

Taak van de collectegroep is het ophalen v/d offergaven in alle vieringen en diensten en afdragen aan de penningmeester.

De groep houdt zich in stand door 3 maal per jaar te vergaderen bij een wisselend lid thuis, een kaartavond en een uitgaansmiddag,om de onderlinge kontakten te verstevigen.