Vuurdoop

VUURDOOP
 
Wat is de Vuurdoop?
De Vuurdoop is een dag vol spanning, spektakel en actie voor jongeren die dit jaar gevormd worden of gevormd zijn. Een feestelijke dag: om elkaar te ontmoeten, om alle feestelijkheden rond het vormsel te besluiten en om samen met andere jongeren kerk te zijn.
 
De vuurdoop is echt iets voor jou!
Je kunt de toren van de kathedraal beklimmen of het spook van de kathedraal ontmoeten en er is theater. Ook ga je in gesprek met geïnspireerde mensen en organisaties als Amnesty International.
 
De Vuurdoop wordt gehouden in de kathedrale kerk H.H. Laurentius en Elisabeth van Rotterdam.
 
Vuurdoop 2013:
Voor de vormelingen van bisdom Rotterdam was dit jaar voor het pinksterspektakel een speciaal lied geschreven met twee coupletten. De deelnemers aan de Vuurdoop waren uitgedaagd een derde couplet voor dit lied te schrijven. Andere jaren werd er gevraagd een collage, met als thema Vuurdoop, te maken, dit jaar is er dus voor iets totaal anders gekozen.
 

De beide parochies hebben ervoor gekozen om 3 of 4 kinderen uit te loten om het derde couplet te schrijven. De andere kinderen hebben lampionen geknutseld om het lied meer “licht” te geven.
In totaal waren er vijftien inzendingen. De vormelingen van de Sint Victorkerk uit Noordwijkerhout hebben de tekstwedstrijd gewonnen, geschreven door Nathan, Evan, Rogier en Timo. Dat was super!! Heel speciaal om te horen: de St. Victorparochie uit Noordwijkerhout heeft het winnend couplet geschreven. Wat een vreugde, blijdschap en gejuich.
Als afsluiting van de Vuurdoop in de Kathedraal werd het hele lied, inclusief winnend derde couplet, gezongen door Mario Raadwijk, de winnende vormelingen en de bijna 1000 jongeren die aanwezig waren. 

Hierbij het lied en het winnende 3e couplet:
 
Vuurdooplied - Veni Sancte Spiritus
 
Refrein:
Veni Sancte Spiritus!
Kom, Heilige Geest en vuur ons aan!
Op het feest van de Geest,
het uur van het vuur,
voel je de gloed die ontbrandt in ons hart?
Voel je de gloed die ontbrandt in ons hart?
 
Jij bent gedoopt in het levende water
God heeft een plan met jou in de wereld.
Wat ga je doen,
hier en nu en voor later?
Zoek wat Hij wil en je vindt het in je hart.
refrein
 
Jij bent gevormd met het heilige vuur
Adem van God blaast jou door de wereld.
Draag je het uit,
wat je kreeg in dit uur?
Geef van de liefde; God legt het in je hart.
refrein
 
Wij zijn tot kracht, van belang voor de Kerk.
Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven.
Ja in zijn Geest
voelen wij ons heel sterk.
Durven wij veel, leven wij echt naar Gods hart. 
refrein    
 
Bronvermelding :
Geschreven in opdracht van Bisdom Rotterdam
 
Tekst: Erica Geraedts en Willien van Wieringen
Tekst 3e couplet: Vormselgroep parochiekern St. Victor Noordwijkerhout
Muziek: Albert van der Woerd
Arrangement: Mario Raadwijk en Marck Oemar

Meer informatie over de Vuurdoop, het lied en foto’s vindt u op de website van Bisdom Rotterdam:
www.bisdomrotterdam.nl