Vormsel

Noordwijkerhout, mei 2016


 

UITNODIGING aan de ouder(s) van jongens en meisjes die in aanmerking komen om het sacrament van het vormsel dit najaar te ontvangen.

Beste ouder(s)!

Op 5 november 2016 wordt het sacrament van het vormsel toegediend aan de jongens en meisjes die daarvoor kiezen en die dan in de laatste groep van de basisschool(of hoger) zitten.  Ze staan als tieners op de drempel van een jaar waarin ze de keuze maken waar en hoe ze zich verder gaan ontwikkelen en scholen. De kerk biedt hen daarbij het sacrament van het vormsel aan als een teken van inspiratie en betrokkenheid, als een sacrament dat hen vormt om in de geest van Jezus door het leven te gaan.

De voorbereiding op het vormsel start met een ouderavond op dinsdag 7 juni om 20 uur in het Victorhuis (Sporkenhout 12, achter/naast de Victorkerk).  Die avond is bedoeld voor alle ouders van vormelingen uit Noordwijkerhout, dus voor de beide parochiekernen van Sint Jozef en Sint Victor gezamenlijk. Daarbij wordt het katecheseprojekt voorgesteld, dat in de hele parochie sint Maarten wordt gebruikt. Het heet: In Vuur en Vlam.

Nadat een paar jaar geleden de vormselwerkgroepen van onze beide parochiekernen zijn gestopt, is gekozen voor een nieuwe wijze van voorbereiden met daarin een grotere rol voor de ouders. Deze grotere betrokkenheid is, ook de ouders afgelopen jaren, goed bevallen, zodat we ook dit jaar weer voor deze vorm kiezen.

Het traject waar wij dit jaar voor kiezen is wel iets anders dan de vorige jaren.

De leiding ligt bij pastor Marion Claassens met één werkgroeplid en op de achtergrond  enkele leden van de pastoraatgroepen.

Van alle ouders wordt verwacht dat zij minimaal 1 taak op zich nemen, de taken zijn heel divers dus er is vast iets wat bij u past. Deze taken zullen op de ouderavond onder de ouders worden verdeeld. Neemt u dus uw agenda mee?

Ouders die niet op de ouderavond komen maar wel meedoen aan het project krijgen door ons een taak toegewezen.

Alleen als we er samen de schouders onder zetten kan de vormselvoorbereiding slagen. Wij hebben er vertrouwen in dat het ons gaat lukken en dat het een succes wordt door uw meedoen en inzet.

Graag tot ziens op de ouderavond 7 juni a.s. in het Victorhuis.

Pastor Claassens, Trees Hogervorst en Petra Duwel-Visser

=========================================================================
Aanmeldingsformulier Vormsel 2016