Huwelijk

 
Trouwen in de kerk
Trouwen doe je niet zomaar en je doet het niet ineens! Er gaat een tijd van voorbereiding aan vooraf: dingen die je moet regelen met elkaar, met de gemeente, en ook met de kerk!
Hierbij wat informatie over de gang van zaken in onze parochie. Hopelijk worden eventuele vragen die je hebt, hierin beantwoord.
 
Waarom trouw je in de kerk?
Dat is wel een belangrijke vraag, waar je het met elkaar over hebt, voordat je het gaat regelen.
Je kent elkaar misschien al langere tijd: de sterke kanten, maar ook de kwetsbare kanten van de ander. Je hebt ervan leren houden zozeer, dat je het waagt om te zeggen: ik wil mijn leven, mijn hele leven met je delen! Zoiets kun je misschien alleen maar zeggen: op hoop van zegen.
Als je dat zegt, komt God inbeeld. De God van Abraham, Isaak en Jacob, die met mensen op weg ging. De God, over wie Jezus van Nazareth vertelde. De God, die Liefde is.
Trouwen voor de kerk, elkaar in die ruimte en in die gemeenschap je jawoord geven, wil zeggen, dat je God ook aan het Woord wilt laten in je eigen huis, je eigen leven, in je relatie.
Trouwen voor de kerk, is God vragen om het ja-woord dat je elkaar geeft, te zegenen, te dragen en te behoeden, zodat het vruchtbaar wordt!
 
Wie kan er in de kerk trouwen?
Je mag in onze kerk trouwen, als je in onze parochie woont. In andere situaties moet er toestemming gevraagd worden. Steeds geldt dan dat er eigenlijk getrouwd moet worden in de parochiekerk van de bruid. Dus: als je hier wel bent geboren -en misschien zelfs gedoopt of aangenomen- maar intussen bent verhuisd en elders woont, dan mag je alleen in onze kerk trouwen als je toestemming hebt gevraagd aan de pastoor van de parochie waarin de
aanstaande bruid woont. Die toestemming moet schriftelijk gegeven worden.
 
Hoe leg je de datum vast?
Je kunt er nooit te vroeg mee zijn! De datum en het tijdstip van je huwelijk spreek je zo vroeg mogelijk af. Anders loop je de kans dat datzelfde tijdstip al door anderen is besproken. Je belt het parochiesecretariaat en laat weten op welke datum je wilt trouwen. Het secretariaat is op alle werkdagen 's ochtends bereikbaar. Het telefoon-nummer vind je op de voorzijde van deze folder. Als de datum met het secretariaat is afgesproken bel je de pastoor om te vragen of hij op het voor-gestelde tijdstip kan voorgaan in jullie huwelijks-dienst. Hij is bereikbaar tijdens zijn spreekuur: dinsdags tussen 19.00 en 20.00 uur tel. 346864 en vrijdags tussen 9.30-10.30 uur tel. 340499. Als Iemand uit eigen familie- of kennissenkring wil voorgaan tijdens je huwelijksdienst kan dat.
 
Hoe laat kun je in de kerk trouwen?
Je mag alleen voor de kerk trouwen, als je een geldig burgerlijk huwelijk hebt gesloten. Meestal komt een bruidspaar direct na de huwelijks-sluiting in het gemeentehuis, naar de kerk.
Als in het gemeentehuis in Noordwijkerhout de plechtigheid om half twee begint, dan begint de kerkdienst om kwart over twee, dus drie kwartier later. Als je elders in een gemeentehuis trouwt, dan verandert de aanvangstijd van de kerkdienst natuurlijk ook. Overleg dan met de pastoor.
 
Afspraken met de pastoor
Voordat je gaat trouwen, heb je in de regel twee gesprekken met de pastoor. Daarvoor maak je zelf ongeveer drie maanden voor je huwelijk telefonisch de eerste afspraak. Als je niet in de Jozefparochie gedoopt bent, dan dien je voor het eerste gesprek in de parochie waar je wel gedoopt bent een 'doopbewijs' op te vragen.
Dit kun je ook na telefonisch verzoek thuis laten sturen, maar je moet het bij je hebben voor je eerste huwelijksgesprek. In het eerste gesprek maak je kennis met de pastoor en de pastoor met jullie. Die kennismaking biedt ook de stof voor de preek tijdens je huwelijk. Samen maak je ook de eerste aantekening voor je kerkelijk huwelijk: Je ondertekent een verklaring dat je een kerkelijk geldig huwelijk kunt sluiten en je krijgt materiaal mee naar huis om zelf je huwelijksdienst in elkaar te zetten. In het tweede gesprek bekijk je met de pastoor de huwelijksdienst: hoe gaat die dienst eruit zien? Wordt het een dienst van woord en gebed of wordt er eucharistie gevierd? Onduidelijkheden over liederen en teksten en vragen over medewerking van familieleden of getuigen komen daarbij aan bod. Overigens: je bent niet verplicht om voor je huwelijk kerkelijke getuigen te hebben, maar het mag wel. Meestal is iedereen die er is 'getuige' van je huwelijk!
 
En als mijn vriend(in) niet katholiek is?
Het komt best vaak voor, dat één van beide partners niet katholiek is, maar wel gedoopt in een andere christelijke kerk. We noemen dat een oecumenisch huwelijk. Zeker als je allebei kerkbetrokken bent, is het raadzaam om dan ook eens bij elkaar naar de kerk te gaan. Dan ontdek je al gauw, dat wat bij katholieken heel gewoon is (de eucharistie) in de protestante kerk (het avondmaal) maar enkele keren per jaar wordt gevierd. Dat zal dus één van de onderwerpen zijn, dat aan bod komt: kiezen we bij de huwelijksplechtigheid voor een dienst van woord en gebed of doen we ook de dienst van de tafel? Ook zal de vraag besproken worden: wordt het een dienst met pastoor èn dominee of met één voorganger? En natuurlijk gaat het ook over: hoe moet het nou als jullie getrouwd zijn? Ga je dan later om de beurt naar verschillende kerken? Of blijft ieder naar de eigen kerk gaan? En als er kinderen komen, wat dan? Het lijkt verstandig om de echte keuzes niet uit te stellen tot later, maar er juist nu over te praten.
 
En als je al eerder gehuwd bent geweest?
Voor de kerk geldt dat je gehuwd bent 'tot de dood je scheidt'. De kerk erkent geen echtscheiding als ontbinding van een huwelijk.
De katholieke kerk kent wel een procedure tot ongeldigverklaring van een huwelijk. Daarover kun je via de pastoor informatie krijgen
 
Wie maakt het boekje voor de viering?
Als je zelf alle teksten hebt uitgezocht en met de pastoor bekeken, dan vind je het misschien het leukst om zelf je boekje ook te typen en voldoende exemplaren voor de mensen die naar de kerk komen te maken. Maar het kan ook zijn, dat je dat juist moeilijk vindt: dan kun je je boekjes tegen een kleine vergoeding bij de parochie laten maken en/of vermenigvuldigen.
 
Een paar tips voor de huwelijksviering
Voor de huwelijksdienst begint, laat je de pastoor je trouwboekje zien. Je hebt dat zojuist op het gemeentehuis ontvangen. Als je allebei nog een doopkaars hebt, dan is het een mooi gebaar om die aan het begin van de huwelijksdienst aan te steken. Zo eerbiedig je de weg, waarop je ouders je in geloof zijn voorgegaan. Je kunt hiervoor misschien de peetouders vragen. Met die twee brandende doopkaarsen kan dan later tijdens de viering de huwelijkskaars die je van de kerk krijgt, ontstoken worden. Voor het aanreiken van de ringen heeft onze parochie een klein geborduurd wit kussentje in de vorm van een hart. Maar misschien heb je zelf andere ideeën daarbij.
In de regel zingt in de viering het dameskoor onder leiding van dhr. Postma, tel. 0252-372888. Hij heeft een bundeltje samengesteld met uit te kiezen liederen. Mocht je andere zang of muziek wensen, dan moet je daar zelf voor op pad en zijn de kosten daarvan voor eigen rekening.
Fotograferen tijdens de viering kan soms erg storend zijn. Laat in ieder geval niet meer dan twee mensen fotograferen of filmen.
 
En hoe zit het met de bloemen?
Noordwijkerhout ligt in het hart van de Bollenstreek. Hier houden bloemen van mensen en mensen van bloemen. Daarom zien mensen ook graag een mooi versierde kerk bij hun bruiloft. Ongeveer drie weken van tevoren moet je contact opnemen met mevr. Straathof, tel. 370403. Zij zorgt voor de bloemversiering in de kerk en kan je alles vertellen over de mogelijkheden en de kosten. Als er iemand anders is die voor je wil versieren, moet je dat ook met haar overleggen.
 
Ga je ook naar Maria?
Het is in de katholieke traditie een gewoonte om als jonggehuwden een ogenblik te bidden bij het Mariabeeld, terwijl het Ave Maria klinkt. Meestal ontsteekt de bruid er ook een kaars in een bloemstukje dat het bruidspaar meebrengt. Bidden bij Maria, is even stilstaan bij de moeder van Jezus, die alles wat er in het leven kan gebeuren heeft meegemaakt. Het is ook een moment om haar om zegen te vragen, over de kwetsbaarheid van je net gegeven jawoord! Want Maria wist als geen ander wat het betekent om echt ja te zeggen tegen de Ander! Mocht één van beide partners niet katholiek zijn, bespreek dan met de pastoor of je dit ook wilt.
 
Na de viering
Als je er voor kiest om de kerkelijke bevestiging niet tijdens de viering in de parochieboeken en het trouwboekje in te schrijven dan ben je na de viering welkom in de pastorie voor een kopje koffie met wederzijdse ouders, getuigen en als ze erbij kunnen zijn natuurlijk ook grootouders.
Intussen kunnen anderen alvast naar de plek waar je verder feest gaat vieren!
 
Natuurlijk zijn er kosten aan verbonden
Voor niks gaat de zon op, hopelijk ook op jullie trouwdag. Maar voor de rest kost alles geld. Ook de kerk vraagt voor haar 'dienstverlening' een financiële bijdrage. Het is eenvoudig te voldoen want je ontvangt na je bruiloft een rekening van de parochie. De kosten bedragen € 200,- voor een trouwdienst door de week en € 227,- op zaterdag. Dit bedrag is inclusief misdienaars, koor, trouwkaars en huwelijksbijbel en gaat in de kas van de parochie. Daarmee draag je zelf ook iets bij aan onze kerkgemeenschap. 
 
Tenslotte
We hopen je met deze informatie een beetje wegwijs te maken bij al die dingen die er bij de voorbereiding op de huwelijksdienst op jullie afkomen. Maar het belangrijkst van alles vinden we, dat ook de dienst in de kerk je het gevoel mag geven, hoe goed de keuze is die je met en voor elkaar in het leven maakt. En wij geloven: je gaat niet alleen op pad, maar samen met jullie trekt Hij mee, die de zin van ons leven en die de Liefde zelf was: Jezus Christus. In Zijn naam wensen we je nu alvast: veel geluk!