Doop

Dopen in de Sint Victorkerk 
Wanneer en hoe? 
In de Sint Victorkerk wordt in principe gedoopt op zondag om 12.00 uur, als er voorafgaand een viering is in deze kerk. Het rooster van de vieringen kunt u vinden op deze website. Bij meerdere dopelingen is er een gezamenlijke doopviering. 
 
Hoe regel je het? 
U meldt zich aan bij het secretariaat van de Victorkerk. Dit is van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0252-372297. Daar noteert men uw gegevens en de verlangde doopdatum. Afhankelijk van wanneer u de doop wilt laten plaats vinden, zal pastoor P. Owel u uitnodigen voor een voorbereidend doopgesprek.
Aan het dopen zijn geen kosten verbonden, maar een vrijwillige financiële bijdrage is altijd welkom. 

Dopen in de Sint Jozefkerk: 
In de Sint Jozefkerk wordt in overleg met Pastoor Goumans bepaald wanneer de doopviering plaatsvindt. Om je op te geven voor het doopgesprek (eens in de maand op donderdagavond in de Sint Jozefpastorie) zoek je contact met het secretariaat, elke werkdag van 9-12 uur.
 
 


Dopeling Sint Jozefkerk:
Swen Duivenvoorden 2-1-2010

  

De foto van uw dopeling ook op de website? Stuur de foto ('s) naar het secretariaat van uw parochie, dan komen ze vanzelf bij de webmaster.