Pastorale school

Soms voel je als vrijwilliger weleens de behoefte aan wat meer kennis/achtergrondinformatie. Precies daarvoor heeft ons bisdom ooit de pastorale school opgezet. Informatie over en aanmelden voor de pastorale school gaat via een ‘contactpersoon pastorale school’; voor Noordwijkerhout is dat Hannie Helsloot (tel.373485; mail: f.helsloot@12move.nl )
 

Actueel cursusaanbod:

Basismodule Pastoraat op 19-2, 5-3, 19-3, 26-3 en 9-4-2015
Donderdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur
Docent: Marianne Hoogervorst

Basismodule Dienen op 12-2, 5-3, 19-3, 9-4 3n 16-4
Donderdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur
Docent: Jan Maasen

Basismodule Vieren op 12-2, 19-2, 12-3, 26-3 en 16-4
Donderdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur
Docent: Marlene Falke

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de kerk van de HH Antonius en Lodewijk, Leyweg 926 in Den Haag. 

N.B. Voor de  basismodules Dienen en Pastoraat zijn voldoende aanmeldingen en deze gaan zeker door. Voor de basismodule Vieren zijn al enkele aanmeldingen maar nog niet voldoende om deze module door te laten gaan.

Hieronder kunt u lezen wat de Pastorale school nog meer te bieden heeft.

Een aantrekkelijk toerustingsaanbod
Aanbod van modules
Het lesaanbod van de Pastorale School bestaat uit 29 modules (zie bijgaand overzicht). Elke module bestaat uit maximaal vijf bijeenkomsten van 2 ½ uur en is een eigenstandige leseenheid. Cursisten kiezen uit dit aanbod de modules die bij hun vrijwilligerstaak passen. Met uitzondering van de drie inleidende modules, kunnen modules in een willekeurig volgorde gevolgen worden. Na elke module kan men besluiten om gelijk door te gaan of om (tijdelijk) te stoppen. Na elke module krijgt men een bewijs van deelname (attest). Een cursist kan dus zelf bepalen in welk tempo hij of zij wil leren. Indien men een andere taak gaat doen, dan kan men volstaan met een aanvullende toerusting van één of twee modules.
De kosten voor het volgen van modules worden door de parochie betaald. Elke module van vijf bijeenkomsten kost de parochie € 50,00 per cursist. 
 
29 modules
 
Vrijwilliger in de kerk (A1)
 
Spiritualiteit van de vrijwilliger (A3) (facultatief)
 
Basismodules (keuze):
 
 
Leren (L1)
 
Vieren (V1)
 
Dienen (D1)
 
Pastoraat (P1)
 
 
Procesmatig werken (A2)
 
Taakmodules:
Leren (L)
Vieren (V)
Dienen (D)
Pastoraat (P)
 Doopcatechese (L2)
Woord in de liturgie (V2)
Vinden van Nood (D2)
Pastoraal gesprek (P2)
 1e  H. Communie (L3)
Gebeden in de liturgie (V3)
De kerk als sociaal vangnet (D3)
Rouwgesprek (P3)
 Kindercatechese (L4)
Muziek i/d liturgie (V4)
MOV-werk (D4)
Oecumene (P4)
 Volwassenencatechese
 (L5)
Schrift i/d liturgie (V5)
Themavieringen(V8)*
Liturgie met zieken (V9)*
 Catechumenaat (L6)
Liturgie met jongeren (V6)
Oecumene (P4)*
 
 Vormsel (L7)
Liturgie met kinderen (V7)
 
 

 Jongerenpastoraat
 Materialen (L8)
Themavieringen (V8)
 
 
 Jongerencultuur (L9)
Liturgie met zieken (V9)
 
 
 Themavieringen(V8)*
 
Oecumene (P4)*
 
 
 Oecumene (P4)*
 
 
 
 
* Enkele taakmodules vanuit één werkveld zijn ook op te nemen in leerroutes binnen andere werkvelden, met name: Themavieringen (V8), Liturgie met zieken (V9), Oecumene (P4).
 
Website
Meer informatie is te vinden op de website: www.bisdomrotterdam.nl/algemeen/pastoraledienstverlening/pastorale_school of bel of e-mail:
                        Bisdom Rotterdam, Pastorale Dienstverlening,
                        tel. 010-2815184, e-mail: pastoraleschool@bisdomrotterdam.nl