St.Victor

Overleggroep Leren Sint Victor

Deze overleggroep is bedoeld ter informatie en ondersteuning naar elkaar.

2x per jaar(in september en in januari) komen mensen van groepen die actief zijn met jeugd of leren/catechese binnen onze kerk samen om elkaar op de hoogte te houden van wat ze doen, hoe het loopt, waar knelpunten ervaren worden en we denken met elkaar mee over eventuele oplossingen. Zo voorkomen we dat we in elkaars vaarwater zitten en kunnen we activiteiten, die we toch al doen, goed op elkaar afstemmen.

Kunnen groepen niet bij het overleg zijn, dan ontvangen we graag per mail info over hoe het gaat; dat wordt dan ook opgenomen in het verslag.

Contactpersoon: Hannie Helsloot (mail: hannie@prof-consult.nl)

                                   pastoraatgroepslid met taakveld Leren