Pastoraatgroep Sint Jozef

Pastoraatgroep Sint Jozefkerk, Noordwijkerhout

De Pastoraatsgroep (PG) is voor het pastoraal team (PT) in elke parochiekern onmisbaar!

De leden ervan zijn aanspreekbaar op de werkterreinen die samen de kerk opbouwen: liturgie (vieren), catechese(leren) pastoraat en diaconie(dienen). Ook communicatie en een goede band met het parochiesecretariaat horen erbij.

Een PG is oog en oor en hart van de kern!

 

Nu ziet de hele PG van de Jozefkern er als volgt uit:

Voor vieren: Thecla Bader
Voor leren: Trees Hogervorst
Voor dienen: Jeanette Waasdorp
Voor pastoraat: Carla Rietvink
Voor communicatie: Angeline van der Lans en Betty Heemskerk