Kerkbijdrage

ST. VICTOR

IBAN:  NL23INGB0000638448 (kerkbestuur) of
            NL29RABO0346917123
 
ST. JOZEF

IBAN:  NL83INGB0000288847 (kerkbestuur) of
            NL63RABO0346906229
Een kijkje in de keuken van de Aktie Kerkbalans
Op een donkere, koude avond in januari gaat bij u de bel.
“Aktie Kerkbalans!”.
Een vrijwilliger overhandigt u een envelop waarin u uw geldelijke bijdrage kunt storten. Altijd een mooi moment om even te overwegen wat de kerk en hoeveel uw geloof u waard is. Niet in mooie woorden maar in harde munt.
De mannen van de werkgroep Aktie Kerkbalans zijn van het zakelijke type. Wim van der Meer (Jozef), Johan Oostdam en Huub Weijers (Victor) halen ergens in augustus het draaiboek tevoorschijn. Met al hun bestuurlijke ervaring hebben ze niet veel vergadertijd nodig om de volgende actie weer op touw te zetten. Eerder trokken ook Gré Ruiter, Cisca van de Lans en Cor Peeters de financiële kerkenkar.
Het doel van de werkgroep is volgens Johan Oostdam tweeledig. Allereerst wordt geprobeerd zoveel mogelijk mensen met de aktie mee te laten doen. Want het probleem is bekend: “Helaas geven steeds meer parochianen te kennen dat ze niet meer aan de aktie mee willen doen.” Johan ziet toekomstmogelijkheden in het verzenden van e-mails, om de kerkbijdrage nog persoonlijker te maken.
“We willen ook de randkerkelijken, die alleen bij rouw en trouw in contact komen met de parochie, weer bereid vinden om een financiële bijdrage te geven,” aldus Wim van der Meer. “Misschien dat we in de toekomst meer mensen van ons dorp kennis kunnen laten maken met ons kerkgebouw door middel van zang, muziek en andere culturele evenementen. Er komt een keuze dat zonder financiën er geen Jozef of Victorparochie meer zal zijn in Noordwijkerhout,” schrijft hij.
Het tweede doel is natuurlijk dat de kerk dankzij al die gevers weer zoveel mogelijk geld inzamelt. Ondanks het dalend aantal betalende parochieleden blijft de opbrengst gelukkig toch redelijk stabiel,” aldus Johan.
Het zal weer spannend worden als straks in januari ’s avonds de kerkklokken gaan luiden en de vrijwilligers opnieuw uitzwermen. Want zonder die grote groep “vouwers”en “lopers” zou de actie nooit zo’n succes kunnen worden. Dat persoonlijke aanbellen bij u op die donkere avond in januari is van belang. Die mevrouw, die meneer van uw eigen parochie in uw deuropening die de envelop weer komt ophalen  en zegt:
“Aktie Kerkbalans!”