Victorhuis

’t VICTORHUIS
 
Een Stichting,  “Stichting Ontmoetingsruimte St. Victor”,  exploiteert het gebouw
’t VICTORHUIS, het parochiehuis van de St. Victor parochie gelegen aan het Sporkehout.
‘t VICTORHUIS, een onmisbare schakel in de parochie, werd in november 1980 in gebruik genomen als vervanger van het Patronaatsgebouw gelegen aan de Kerkstraat en is een gebouw waar parochianen samenkomen voor een van de talrijke bijeenkomsten van de parochie.
De Stichting heeft tot doel o.a. het stimuleren en meewerken aan de samenkomsten van diverse koren en groeperingen uit de St. Victor parochie welke bij de Stichting aangesloten zijn.
Het algemeen bestuur bestaat dan ook uit afgevaardigden van de bij de Stichting aangesloten koren en groepen. Het algemeen bestuur komt twee maal per jaar in vergadering bijeen.
Uit het algemeen bestuur is een dagelijks bestuur gekozen welke verantwoordelijk is voor het
exploitatie van het gebouw en dit bestuur komt elke maand bijeen.
De Stichting mag zich verheugen met heel veel mensen welke de parochie een warm hart toedragen en die als vrijwillig(st)er het hele jaar beschikbaar zijn om in ’t Victorhuis als gastvrouw of gastheer mee te helpen.
Het bestuur is altijd op zoek naar parochianen om het vrijwilligers-bestand op peil te houden, dit om het functioneren van ‘t Victorhuis te blijven waarborgen.
Vrijwillig(st)er zijn is leuk werk, er is geen verplichting, je werkt altijd minimaal met z’n tweeën,
en is geen zwaar werk, het is ook niet op een vaste tijd in de week en als je als gastheer of gastvrouw aanwezig bent in ’t Victorhuis dan ben je altijd onder parochianen.
Je zult zien hoe gezellig het kan zijn, waarbij je echt gewaardeerd wordt.
Voor meer informatie: Mw. Joke van der Sterren, telefoon 06-12790915