Rafaelgroep

In dagen van rouw: Rafaelgroep

De parochies van St.Jozef en St.Victor beschikken beide over een Rafaelgroep. De naam van deze groep herinnert aan de naam van de engel Rafael uit het bijbelboek Tobith, die de jonge Tobias op zijn levensweg vergezelt. Zo willen ook mensen uit de Rafaelgroep "een eindje meelopen" met mensen die in rouw zijn en hen tot steun zijn. Ongeveer zes weken na het overlijden neemt iemand van deze groep contact met u op om een afspraak te maken voor een bezoek. Hierbij zal u de Rafaelkaars aangeboden worden ide tijdens de uitvaartdienst gebrand heeft. Mocht u eerder behoefte aan contact en/of vragen hebben, dan kunt u natuurlijk ook zelf bellen. De naam en het telefoonnummer van de contactpersoon kunt u opvragen bij het secretariaat.

Ik zal er zijn.....
Die woorden zijn de naam van onze God, zoals Hij zich bekend maakte aan Mozes. Ik zal er zijn....We hopen dat die woorden ook tekenend mogen zijn voor de zorg, die in onze parochies in dagen van verlies geboden wordt. Want God heeft ons Zijn naam toevertrouwd, opdat wij die Naam aan elkaar zouden waarmaken. En een mens in rouw mag opleven door de nabijheid van anderen, zoals een mens die sterft mag leven van Gods nabijheid, voorgoed! Dat is het geloof van onze kerk!

Contactpersoon:
Mw. G. van den Broek
Zonnebloem 14
Tel 377470