P.C.I.

P.C.I.-Noordwijkerhout

 

De Parochiële Caritasinstelling Noordwijkerhout (PCI Noordwijkerhout)
Is een door de bisschop benoemde onafhankelijke groep die probeert mensen in nood te helpen.
Wist u dat ook in Noordwijkerhout een aantal mensen in armoede leven? Meestal lopen ze er niet mee te koop. Gelukkig helpt de gemeente met uitkeringen en bijzondere bijstand. Bijvoorbeeld als de wasmachine het heeft begeven of er kosten voor medische hulp zijn gemaakt die niet worden vergoed. De landelijke overheid helpt met een bijdrage in de huur en de ziektekostenverzekering voor de laagste inkomens.
Met de aangekondigde bezuinigingen in het vooruitzicht zal het er niet beter op worden. Er zal voor de minima steeds minder overblijven.
Het is niet makkelijk te zeggen hoeveel iemand moet ontvangen om boven de armoedegrens uit te komen. De situaties waarin de mensen verkeren zijn heel verschillend en alle mensen zijn anders. Waar de een aan een euro voldoende heeft, heeft de ander 2 euro nodig.
 
Armoede is heel erg aan de persoon gebonden.
· Armoede is als je elke dag als moeder het gevoel hebt dat je de kinderen niet kunt geven wat hun vriendjes doorgaans ook krijgen, omdat je zo al elke maand rood staat.
·  Armoede is ook geen geld hebben om je kapotte stoelen en tafel te kunnen vervangen of je versleten vloerbedekking, omdat je failliet bent gegaan en nu jaren bezig bent de schuldeisers af te betalen.
· Armoede is elke cent drie keer omdraaien voor je hem uitgeeft en zeker niet aan een stukje vlees op je bord.
· Armoede is niet mee kunnen doen aan de sport of de muziek waar je zo’n plezier in hebt, omdat je de contributie nog wel van de extra uitkering van de gemeente kunt betalen, maar geen sportspullen of een instrument kunt kopen.
· Armoede is als je oude autootje, waarmee je naar je werk kon komen, het begeeft en je geen geld meer hebt om het te repareren of een ander te kopen.
· Armoede is als je man wegloopt en jou met de kinderen en de schulden laat zitten.
· Armoede is als je de voorwaarden niet begreep, en nu merk je dat de aankoop je zwaar in de schulden brengt en je er niet meer van af kunt. Je schuift andere betalingen vooruit en krijgt aanmaning op aanmaning binnen, waardoor de schuld nog eens verdubbelt en je uiteindelijk de deurwaarder aan de deur krijgt.
 
Veel mensen komen er ondanks de geboden hulp niet meer uit. Dan komt een deurwaarder die beslag wil leggen op je bezittingen, al stellen ze weinig meer voor. Of het waterleidingbedrijf dat je wil afsluiten, of het busgeld voor een kind dat naar een school in Leiden gaat wordt niet meer vergoed.
Daarom is er de parochiële Caritasinstelling van de kernen St. Victor en St. Jozef, die samen met de Caritasinstelling van de Zilk en de Diaconie van de Witte Kerk probeert deze mensen een steuntje te geven zodat ze weer verder kunnen. We werken samen in het Hulpfonds van de Samenwerkende Kerken in Noordwijkerhout (HSK).
De bedragen die we uitkeren lopen op: in 2011 hebben we 3100,- uitgegeven en in 2012 ca. € 3400,- . Daarnaast proberen we via de Voedselbank Noordwijkerhout mensen, die daarvoor in aanmerking komen, een steuntje in de rug te geven.
 
Wanneer u een beroep op ons wilt doen kunt u contact opnemen met:
 
Tonny Kroone, voorzitter tel.0252341063, e-mail info@a-kroone.speeding.nl
Cees Beljaars, secretaris tel. 0252375113 e-mail ceesbeljaars@casema.nl
 
of adres: PCI Noordwijkerhout, Kamille 7 , 2211MX Noordwijkerhout.
 
U steunt ons al regelmatig, de kerkdeurcollectes waren een groot succes en daar zijn we heel blij mee, maar gezien de groeiende vraag naar hulp kunnen we nog veel meer steun gebruiken!
 
Wilt u bijdragen dan kan dat op rekeningnummer 34.69.92.311 (IBAN: NL66RABO0346992311) ten name van de parochiële Caritasinstelling Noordwijkerhout.
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw gulle gave.