Redactie Parochieblad

Heeft u kopij voor het volgende nummer van Zevenblad, dan kunt u dit inleveren bij een van de
redaktieleden. Zorgt u er voor, dat de kopij TIJDIG in ons bezit is, bij voorkeur per e-mail:
Heeft u Zevenblad niet ontvangen? U vindt dit blad achter in de kerk, zolang de voorraad strekt.
Ontvangt u Zevenblad NOOIT en stelt u het op prijs het wel te krijgen? Ontvangt u Zevenblad
wel en stelt u dit niet op prijs? Bel dan het secretariaat van uw kerk.